Become an ISG Certified Sommelier


For professionals and enthusiastsISGM Sommelier sertifikācija

ISGM ir unikāla un daudzveidīga programma, kas sertificē un akreditē sommeljē saskaņā ar starptautisko standartu.

Programma absolventiem nodrošina maksimālās rofesionālās prasmes, kas palīdzēs sasniegt lielus panākumus karjerā.

Mēs mācām ne tikai vīnu un stiprus alkoholiskus dzērienus, bet arī vīna menedžmenta, mārketinga, nozares aktuālas tendences, jaunas mediju tehnoloģijas - teoriju un praksi, lai mūsu studentiem nodrošinātu visus iespējamos rīkus vīna biznesa efektīvai attīstībai un iespaidīgu rezultātu sasniegšanai.

Mēs daudz laika pieveršam praktiskām nodarbībām, tāpēc jūs iemācīsities novērtēt, aprakstīt, pārdot, pasniegt un uzglabāt vīnu augstā profesionālā līmenī.

Apmācība ir iespējama gan tiešsaistē, gan klasē. Programma ietver milzīgu informācijas daudzumu, sākot no vīnkopības un vīndarīšanas, beidzot ar kompetentām investiciju stratēģijām vīna biznesā. Visas nosdarbības pasniedz atzīti pasaules eksperti vīna nozarē.

Tā kā Starptautiskā Someljē Ģilde ir vienīgā skola, kas nodrošina apmācību pēc standartizētiem publicētiem materiāliem, jūs saņemsiet unikālu grāmatu, kas rakstīta tieši ISG. Mācību grāmata sastāv no vairāk nekā 1000 ar informāciju bagātām lappusēm, interaktīvām kartēm, 10 stundu video un arī lielu skaitu papildu materiālu.

Kursa programma un eksāmena prasības:

Apmācības notiek angļu valodā!

Programma sastāv no 30 blokiem.

Kopējais macību stundu skaits ir 300 stundas.

Lai sekmīgi nokārtotu eksāmenu, būs arī patstāvīgi jāmācās mājās (5-10 stundas vienām blokam).

Katru bloku veido lekcija, degustācija (5-6 paraugi), zināšanu pārbaude par iepriekšējo bloku, tests.

Eksāmens sastāv no sešiem posmiem:

(ņemiet vērā, ka 2 no 6 eksāmeniem jākārto klātienē)

300 jautājumu teorētiskais tests

10 atvērti jautājumi esejas formātā

esejas formāta vīna pārvaldības teorija

vīna menedžmenta prakse

vīna servisa uzdevums

32 dzērienu aklā degustācija (vīni, dzirkstošie vīni, stiprinātie vīni, stiprie alkoholiskie dzērieni, alus)

Katra eksāmena minimālais ieskaites punktu skaits ir 75%. Sommeljē sertifikācija ir daudzslāņu eksāmens, lai novērtētu, cik labi students ir apguvis materiālu - teoriju un praksi, kas nepieciešama panākumu gūšanai vīna nozarē.

Neatkarīgi no tā, kurā valstī vai valodā māceties, eksāmenu rezultāti tiek vērtēti pēc vienota starptautiska standarta.

Lai iegūtu papildinformāciju par kursu (programmu, grafiku, tēmām utt.), rakstiet uz info@internationalsommelier.com